پیام فرستادن

کنترل کیفیت

ZHEJIANG KAIDI REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,LTD کنترل کیفیت

ZHEJIANG KAIDI REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,LTD کنترل کیفیت 0ZHEJIANG KAIDI REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,LTD کنترل کیفیت 1ZHEJIANG KAIDI REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,LTD کنترل کیفیت 2ZHEJIANG KAIDI REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,LTD کنترل کیفیت 3

 

 

گرفتن اواپراتور اتاق خنک & کولر هوای سرد اتاق اکنون!

برای درخواست نقل قول اینجا کلیک نمایید

 • ZHEJIANG KAIDI REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,LTD
  استاندارد: CE
  عدد: I/ISETC.001320190319S
  تاریخ صدور: 2021-07-13
  تاریخ انقضا: 2027-07-12
  محدوده / محدوده: CE
  صادر شده توسط: ISET S.R.L
 • ZHEJIANG KAIDI REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,LTD
  استاندارد: Environmental management system certification
  عدد: 25021E00067R0M
  تاریخ صدور: 2023-01-13
  تاریخ انقضا: 2024-02-25
  محدوده / محدوده: Environmental management system
  صادر شده توسط: China Ball United International Certification (Beijing) Co., Ltd
 • ZHEJIANG KAIDI REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,LTD
  استاندارد: Occupational health and safety management system
  عدد: 25021SO0057R0M
  تاریخ صدور: 2023-01-13
  تاریخ انقضا: 2023-02-25
  محدوده / محدوده: Occupational health and safety management system
  صادر شده توسط: China Ball United International Certification (Beijing) Co., Ltd
 • ZHEJIANG KAIDI REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,LTD
  استاندارد: Enterprise credit rating certification
  عدد: 25022ECE00009AAA
  تاریخ صدور: 2022-04-13
  تاریخ انقضا: 2025-04-12
  محدوده / محدوده: GB/T23794-2015
  صادر شده توسط: China Ball United International Certification (Beijing) Co., Ltd
اطلاعات تماس